עמוד:172

42 המצולע הכתום בסרטוט המוקטן מורכב ממלבן ומריבוע . א . חשבו את שטח המצולע ואת היקפו . הסבירו את חישוביכם . ב . המשכנו את הקטעים DE–ו AB עד לנקודת החיתוך . M 1 האם המרובע MBCD הוא ריבוע ? הסבירו . 2 האם שטח המרובע MBCD שווה לשטח המצולע הכתום ? הסבירו . 3 האם היקף המרובע MBCD שווה להיקף המצולע הכתום ? הסבירו . 43 בסרטוטים שלפניכם כל הזוויות ישרות , וכל האורכים נתונים בסנטימטרים . בכל הסרטוטים המשתנה x מייצג את אותו אורך . א . הראו מדוע כל הצורות הצהובות הן שוות–שטח . ב . האם צורות 2–ו 1 הן שוות–היקף ? הסבירו . 44 בסרטוט המוקטן מופיע מצולע המחולק לשני חלקים שווים בשטחם על ידי הקו המקווקו . א . חשבו את השטח הכולל של המצולע . ב . מה הממדים של חלק המצולע הצבוע בסגול ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר