עמוד:165

תזכורת אחת מיחידות המידה המקובלות למדידת שטח היא שטחו של ריבוע שאורך צלעו מ"ס 1 . ליחידה כזו קוראים סנטימטר רבוע ובקיצור סמ"ר . יחידות מקובלות אחרות למדידת שטח : 1 ממ ) ר" מילימטר רבוע ) - שטח ריבוע שצלעו מ"מ 1 . ) ר"מ 1 מטר רבוע ) - שטח ריבוע שצלעו . 'מ 1 1 קמ ) ר" קילומטר רבוע ) - שטח ריבוע שצלעו מ"ק 1 . אפשר למדוד שטח גם ביחידות אחרות , כגון שטח של משבצת . 20 בחצר של בית דירות מתכננים לשתול מדשאה ששטחה יהיה 6 מטרים רבועים . סרטטו כמה תכניות אפשריות למדשאה המבוקשת . היעזרו בדף משובץ , והניחו שאורכה של כל משבצת מייצג מטר אחד . הציעו גם תכנית שבה המדשאה אינה מלבנית . 21 במשימה זו עבדו על דף משובץ . יחידת האורך במשימה זו היא צלע של משבצת , ויחידת השטח היא משבצת . א . סרטטו שני מלבנים שאינם חופפים , ששטח כל אחד מהם הוא 16 משבצות . מהם היקפי המלבנים שסרטטתם ? ב . סרטטו שני מלבנים שאינם חופפים , שהיקף כל אחד מהם הוא 12 יחידות אורך . מהם שטחי המלבנים שסרטטתם ? דיון 22 במשימה זו נעסוק במלבנים המסורטטים על דף משובץ , שבו אורך הצלע של משבצת הוא . מ"ס 1 א . הציעו דרכים שונות למציאת שטח המלבן שבסרטוט המוקטן . ב . על אותו הדף מסורטט מלבן אחר , שלאורך צלע אחת שלו יש 40 משבצות , ולאורך צלע אחרת 25 משבצות . חשבו את שטח המלבן . הסבירו כיצד חישבתם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר