עמוד:159

32 תארו בכתיב מתמטי את התכונות של צלעות המלבן , אלכסוניו וזוויותיו . היעזרו בסרטוט של מלבן . ABCD 33 במלבן FTMG נתון : FG = מ"ס 12 , TF = מ"ס 16 , FM = מ"ס 20 מצאו את אורך הקטע TG ואת היקף המלבן . 34 אלכסוני המלבן AEBD נחתכים בנקודה . K נתון : 6 מ' 5 , AE = מ' , KD = היקף המלבן . 'מ 28 ( הסרטוט מוקטן ( . מצאו את אורכי הקטעים . BE–ו AB , BD 35 בסרטוט מלבן ABCD וריבועים . DBHT–ו AEFC א . נמקו מדוע שני הריבועים חופפים . ב . נתון : MD = מ"ס a כתבו ביטוי אלגברי המתאר את היקף הריבוע . AEFC ג . נתון : a = 5 , KF = KH היקף המצולע AEFKHTDM הוא מ"ס 64 . מצאו את היקף המרובע . MBKC 36 המרובעים MFRD–ו ABCD שבסרטוט הם ריבועים . הארכנו את הצלעות RF–ו MF עד שחתכו את צלעות הריבוע . ABCD א . ציינו את כל המלבנים שהתקבלו . נמקו מדוע הם מלבנים . ב . אילו מהמלבנים שציינתם בסעיף א הם מלבנים חופפים ? הסבירו כיצד קבעתם . ג . כמה ריבועים יש בסרטוט ? נמקו מדוע הם ריבועים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר