עמוד:158

29 בכל סעיף קבעו אם הטענה נכונה או לא נכונה . נמקו . א . בכל מלבן האלכסונים שווים זו לזה . ב . אם שני מלבנים הם חופפים , אז האלכסונים שלהם שווים . ג . בכל ריבוע האלכסונים חוצים זה את זה . ד . אם אלכסוני מלבן חוצים זה את זה , אז המלבן הוא ריבוע . ה . אם האלכסונים במרובע שווים זה לזה , אז המרובע הוא מלבן . ו . קיים מלבן שאחת מצלעותיו ניצבת לאחד מאלכסוניו . ז . קיים מלבן שאורך אחת מצלעותיו שווה לאורך האלכסון שלו . משימות לסיכום 30 א . מהם מצולעים חופפים ? ב . אילו מהמצולעים הוורודים חופפים למצולע הירוק ? 31 לפניכם שני מרובעים חופפים . א . כתבו את זוגות הצלעות שמתלכדות כאשר מניחים את המרובעים זה על זה . ב . כתבו את זוגות הקדקודים שמתלכדים כאשר מניחים את המרובעים זה על זה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר