עמוד:157

24 אלכסוני המלבן ABCD מאונכים זה לזה ונחתכים בנקודה . E נתון : BF › BD , CF › CA נמקו מדוע המרובע ECFB הוא ריבוע . 25 המלבן ABCD שבסרטוט מחולק לארבעה מלבנים שאינם חופפים , שבכל אחד מהם מסומנים האלכסונים . א . נמקו מדוע היקף המרובע NLFM ( מסומן באדום ) שווה לסכום ההיקפים של המרובעים PRFS–ו NEPT ( מסומנים בירוק . ( ב . חפשו בסרטוט מצולעים השווים בהיקפם למרובע NLFM ורשמו את שמותיהם . כמה מצולעים כאלה מצאתם ? ג . מצאו בסרטוט עוד זוגות של מצולעים שסכום ההיקפים שלהם שווה להיקף המרובע , NLFM ורשמו את שמותיהם . כמה זוגות כאלה הצלחתם למצוא ? הרחבה 26 האם קיים מלבן שאלכסוניו ניצבים זה לזה ? בדקו על ידי סרטוט . הרחבה 27 המרובע RPLM הוא מלבן שאורך אלכסונו מ"ס 8 . ( הסרטוט מוקטן ( . אלכסוני המרובע נחתכים בנקודה . O נתון : OB › LM , OA › PL מצאו את אורך הקטע . AB הסבירו כיצד מצאתם . 28 הקטע EF מחלק את המלבן ADCB לשני מלבנים חופפים . נסמן : AF = מ"ס d א . בטאו באמצעות d את אורכי הצלעות של המרובע . EPFO ב . האם לפי הנתונים אפשר לקבוע שהמרובע EPFO הוא ריבוע ? הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר