עמוד:149

ג . צורות חופפות מה נלמד ? צורות חופפות מלבנים חופפים תכונות האלכסונים במלבן דיון 1 כמה ריבועים שונים יש בסרטוט שלפניכם ? הסבירו . צורות שאפשר להניח אותן זו על זו כך שיכסו זו את זו בדיוק נקראות צורות חופפות . צורות שאינן חופפות הן צורות שונות . 2 בכל סעיף נתונות שלוש צורות . בדקו אם יש ביניהן צורות חופפות . היעזרו בדפי הגזירה הנמצאים בסוף הספר . 3 הכינו לכם מלבן מנייר , וגזרו אותו לשני חלקים חופפים . כיצד אתם יודעים שהחלקים חופפים ? האם ניתן לגזור את המלבן בדרך אחרת כך שיתקבלו שני חלקים חופפים ? נסו ובדקו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר