עמוד:148

42 נכון או לא נכון ? הסבירו . א . בכל מלבן יש שני זוגות של צלעות סמוכות שוות זו לזו ומאונכות זו לזו . ב . במלבן כל זוג של צלעות נגדיות הן מקבילות זו לזו ושוות זו לזו . ג . קיים מלבן שיש בו זוג צלעות סמוכות שוות זו לזו ומאונכות זו לזו . ד . אם במרובע כל הזוויות ישרות , אז המרובע הוא ריבוע . ה . אם יש במלבן זוג צלעות סמוכות שהן שוות , אז המלבן הוא ריבוע . למתעניינים 43 א . כל אחד מהסרטוטים שלפניכם התקבל מהנחת שני מלבנים זה על זה . האם המרובע הירוק הוא בוודאות מלבן ? ריבוע ? אם כן - נמקו . אם לא - הוסיפו לסרטוט נתונים שלפיהם ניתן יהיה לקבוע שהמרובע הוא מלבן , ונתונים שלפיהם ניתן יהיה לקבוע שזהו ריבוע . נסו להוסיף נתונים מעטים ככל האפשר ! ב . לפניכם סרטוטים מוקטנים של מלבן לבן ושלושה מלבנים צבעוניים . ( הנתונים בסרטוטים הם במטרים ( . לכל אחד מהמלבנים קבעו אם אפשר להניח אותו על המלבן הלבן באותו אופן כמו בסרטוט 2 ( בסעיף א ) כך שהחלק המשותף יהיה ריבוע . הסבירו . 2 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר