עמוד:142

ריבוע דיון 23 א . אילו מהמרובעים הם מלבנים ? הסבירו . ( אפשר להיעזר בכלי מדידה ( . ב . שלמה אמר שמרובעים 3–ו 2 , 1 הם מלבנים , ואילו מנחם טען שמרובע 2 הוא אכן מלבן , אבל מרובעים 3–ו 1 הם ריבועים . מה דעתכם ? ג . שלושה תלמידים ניסו להסביר מהו ריבוע . הנה ההסברים שלהם : הסבר : 1 ריבוע הוא מרובע שכל צלעותיו שוות באורכן . הסבר : 2 ריבוע הוא מרובע שכל זוויותיו ישרות וכל צלעותיו שוות באורכן . הסבר : 3 ריבוע הוא מלבן שכל צלעותיו שוות . מה דעתכם ? 24 א . כל אחת מחמש השאלות שלפניכם עוסקת בקבוצה כלשהי ובחלק ממנה . ציינו מהי הקבוצה הגדולה ומהי הקבוצה החלקית , וענו על השאלה . 1 האם כל אדם הוא יצור חי ? האם כל יצור חי הוא אדם ? 2 האם כל מכונית משפחתית היא כלי רכב ? האם כל כלי רכב הוא מכונית משפחתית ? 3 האם כל רהיט הוא שולחן ? האם כל שולחן הוא רהיט ? 4 האם כל ריבוע הוא מלבן ? האם כל מלבן הוא ריבוע ? 5 האם כל מרובע הוא ריבוע ? האם כל ריבוע הוא מרובע ? ב . הוסיפו דוגמאות מתאימות משלכם . מלבן שכל צלעותיו שוות באורכן נקרא ריבוע . 25 נסו לסרטט מצולעים מתאימים לתיאורים . אם אי–אפשר - הסבירו מדוע . א . מלבן שאיננו ריבוע ג . מרובע שאיננו מלבן ב . ריבוע שאיננו מרובע ד . ריבוע שאיננו מלבן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר