עמוד:139

תכונות של צלעות מלבן דיון 13 בכל סעיף מוצגת טענה . האם כל מלבן מקיים את הטענה ? אם כן , נמקו . אם לא , סרטטו דוגמה של מלבן שאינו מקיים אותה . א . במלבן כל זוג צלעות סמוכות ניצבות זו לזו . ב . במלבן צלעות סמוכות הן שונות זו מזו באורכן . ג . במלבן כל זוג צלעות נגדיות מקבילות זו לזו . ד . במלבן כל זוג צלעות נגדיות שוות זו לזו באורכן . תכונות של צלעות מלבן תכונה : 1 במלבן כל זוג צלעות סמוכות ניצבות זו לזו , כי במלבן כל הזוויות ישרות . תכונה : 2 במלבן כל זוג צלעות נגדיות מקבילות זו לזו , כי יש להן אנכים משותפים . תכונה : 3 במלבן כל זוג צלעות נגדיות שוות באורכן זו לזו . להנמקת תכונה זו ניעזר בסרטוט של מלבן . BKMC נימוק : הצלעות הנגדיות MC–ו KB הן מקבילות ( תכונה , ( 2 לכן המרחק ביניהן הוא גודל קבוע , ומכאן שהצלעות MK–ו BC שוות זו לזו . באותו אופן אפשר להסביר מדוע . BK = MC ( הסבירו (! 14 כתבו בכתיב מתמטי את תכונות המלבן המופיעות במסגרת . ( התייחסו למלבן KMCB שבמסגרת ( . ABCD 15 הוא מלבן כלשהו . בכל סעיף השלימו כך שתתקבל טענה נכונה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר