עמוד:124

ישרים מקבילים דיון 17 בכל סרטוט נתון זוג ישרים . האם אתם יכולים לקבוע בוודאות ששני הישרים נחתכים ? אם לא - האם אתם יכולים לקבוע בוודאות שהם אינם נחתכים ? הסבירו את תשובותיכם . מהתבוננות בסרטוט לא תמיד ניתן לקבוע אם שני ישרים נחתכים או לא . דוגמה 1 דוגמה 2 בסרטוט ניתן לראות שהישרים m–ו k הם ישרים נחתכים , אף על פי שנקודת החיתוך אינה מופיעה בסרטוט . שני ישרים במישור שאינם נחתכים נקראים ישרים מקבילים . בכתיב מתמטי מסמנים ישרים מקבילים כך : s || r מקובל לסמן ישרים מקבילים בסרטוט באמצעות חצים זהים . מהתבוננות בסרטוט לא ניתן לקבוע בוודאות אם הישרים e–ו c נחתכים או לא .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר