עמוד:122

10 בכל סרטוט מופיעים שני ישרים נחתכים . בדקו אם הם ניצבים זה לזה . הישרים k–ו m בסרטוט ניצבים זה לזה . בכתיב מתמטי מציינים ישרים ניצבים כך : m › k שימו לב : כדי לקרוא לישר בשם אפשר לסמן אותו באות אנגלית קטנה או בשמות של שתי נקודות שנמצאות עליו . בסרטוט : לישר הירוק למשל אפשר לקרוא הישר p או הישר . MB לכן , כדי לציין שהישרים בסרטוט מאונכים זה לזה אפשר לכתוב p › k ואפשר גם לכתוב . AC › MB 11 רשמו בכתיב מתמטי את זוגות הישרים הניצבים בסרטוטים שבמשימה . 10 12 מצאו בסרטוט שני זוגות של ישרים הניצבים זה לזה . כתבו את זוגות הניצבים בכתיב מתמטי והסבירו כיצד קבעתם . 13 בכל סעיף נתונה טענה המתייחסת לסרטוט . האם אפשר לקבוע מבלי להיעזר במדידות אם הטענה נכונה או לא ? הסבירו . א . BE › AB ב . AD › AB ג . ADE היא זווית ישרה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר