עמוד:119

דיון 2 א . קחו פיסת נייר , קפלו אותה וסמנו נקודה על קו הקיפול ( כמו בתרשים . ( 1 איזו זווית קיבלתם ? הסבירו . ב . קפלו את הנייר סביב הנקודה , כך ששני חלקי קו הקיפול הראשון יתלכדו זה עם זה ( כמו בתרשים . ( 2 הזווית שמתקבלת כתוצאה מתהליך קיפול כזה שווה למחצית מזווית שטוחה . הסבירו מדוע . זווית ישרה היא מחצית מזווית שטוחה . בזווית הישרה שקיבלתם מקיפולי הנייר אפשר להיעזר כדי לבדוק אם זוויות אחרות הן ישרות : אפשר גם להיעזר בה כדי לסרטט זוויות ישרות : 3 א . השתמשו בזווית הישרה שקיבלתם מקיפול נייר ( במשימה ( 2 וחפשו זוויות ישרות בסביבתכם . ב . הציעו עצמים אחרים מסביבתכם שבעזרתם אפשר לבדוק אם זווית היא ישרה . אפשר להשתמש בסרגל משולש כדי לסרטט זוויות ישרות וכן כדי לבדוק אם זוויות נתונות הן ישרות . בסרטוט נהוג לסמן זווית ישרה באמצעות פינה ישרה הנשענת על שוקי הזווית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר