עמוד:117

מחשבים ולא רק * ... . 1 א . איזה חלק מהציור צבוע אפור ? ב . איזה חלק מהציור אינו צבוע אפור ? . 2 א . צבעו בכל סרטוט משבצות , כך שהחלק הצבוע יתאים לשבר שרשום ליד הסרטוט : ב . סדרו את השברים הבאים מן הקטן עד לגדול ( משמאל לימין : ( . 3 בכל סעיף עליכם לענות על השאלה איזה חלק מהציור צבוע אפור ואיזה חלק אינו צבוע . . 4 איזה תרגיל מבטא את החלק שתופס השטח האפור מכלל הציור ( שהוא שטח הריבוע ?( 3 . 5 האם חלק הריבוע שצבוע אפור גדול או קטן מ- ? 4 . 6 חברו בעל–פה את השברים הבאים ( במידת הצורך , רשמו את התוצאה כמספר מעורב : ( . 7 פתרו בעל–פה את התרגילים הבאים ( במידת הצורך , רשמו את התוצאה כמספר מעורב : ( . 8 בין אילו שני שלמים נמצאת תוצאת התרגיל : * משימות 8-1 לקוחות מתוך : פיתוח חשיבה כמותית – פרקי העמקה וחזרה לחטיבות הביניים , חלק א , משרד החינוך , המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים והמרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי , ירושלים התשס , 2002 – ג" עמ' © . 103-102 , 94-92 כל הזכויות שמורות למשרד החינוך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר