עמוד:107

25 כתבו < או = או . > 26 קבעו מהו המספר הגדול בכל זוג ופי כמה הוא גדול מהמספר האחר . סדר פעולות החשבון דיון 27 לכל ביטוי נתון בחרו את המספר השווה לו מבין ארבעת המספרים שלידו . הסבירו . סדר פעולות החשבון סדר הפעולות בתרגיל ללא סוגריים : •› כשיש › חזקה בתרגיל - תחילה מבצעים העלאה בחזקה . •› אחר › כך › מבצעים › כפל › וחילוק )› לפי › הסדר › - › משמאל › לימין . ( ›• לבסוף › מבצעים › חיבור › וחיסור )› לפי › הסדר › - › משמאל › לימין . ( אם בתרגיל יש פעולות המופיעות בסוגריים - תחילה מבצעים את הפעולות שבתוך הסוגריים , לפי סדר הפעולות . דוגמאות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר