עמוד:90

42 כתבו = או .- דיון 43 א . בלי לחשב הסבירו מדוע הביטויים החשבוניים שלפניכם שווים לביטוי . ( 92 + 47 ) : 3 ב . היעזרו בסעיף א והסבירו מדוע . ( 936 + 732 ) : 7 = 936 : 7 + 732 : 7 במקום לחלק סכום במספר כלשהו - אפשר לחשב סכום של מנות כך : ( a + b ) : c = a : c + b : c עבור כל הערכים של c–ו b a ( כאשר c אינו . ( 0 דוגמה 1 דוגמה 2 במקום לחלק הפרש במספר כלשהו - אפשר לחשב הפרש של מנות כך : ( a - b ) : c = a : c - b : c עבור כל הערכים של c–ו b a ( כאשר c אינו . ( 0 דוגמה 1 דוגמה 2 שימו לב : בעזרת הדוגמה אפשר להסיק שהביטויים 44 בלי לחשב כתבו = או .-

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר