עמוד:84

כינוס איברים דומים דיון 28 באולם הרצאות יש 5 שורות . בכל שורה יש x מושבים . הוחלט להרחיב את האולם ולהוסיף 3 שורות . כתבו שני ביטויים המתארים את מספר המושבים שיהיו באולם המורחב . הסבירו מדוע הביטויים שווים . אפשר לפשט ביטויים בעזרת חוק הפילוג . דוגמה 3 x + 2 x = 5 x 1 השוויון מתקיים כי : דוגמה 7 x - 4 x = 3 x 2 השוויון מתקיים כי : דוגמה 6 x + x = 7 x 3 השוויון מתקיים כי : 29 פשטו את הביטויים . היעזרו בדוגמה שלמעלה . ה איברים דומים הם איברים שמופיע בהם אותו משתנה ( באותה חזקה ) המוכפל במספר . המספר נקרא מקדם . דוגמה a , 3 a , 5 a הם איברים דומים . המקדם של 5 a הוא , 5 והמקדם של a הוא . 1 גם מספרים הם איברים דומים . למשל : 2 , 7 . 5 , 1 4 ה דוגמאות לאיברים שאינם דומים : 5 y , 5 y 2 3 y , 3 x 5 , 2 a שימו לב : איברים שמופיע בהם אותו משתנה בחזקות שונות אינם איברים דומים . ה בביטוי אלגברי יכולים להופיע איברים דומים ואיברים שאינם דומים . דוגמה 5 x - 3 x + 2 x + 5 - 3 בביטוי זה האיברים הדומים הם : 2 x , 3 x , 5 x וגם : . 3 , 5 ה כאשר צריך לחבר או לחסר איברים דומים , אפשר לכנס אותם יחד ( לאסוף אותם ) בעזרת חוק הפילוג . דוגמה 1 דוגמה 2 דוגמה 3 השוויון מתקיים כי : השוויון מתקיים כי : השוויון מתקיים כי :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר