עמוד:69

53 אילו מהביטויים שלפניכם שווים לביטוי ? 2 x + 5 חילוק במכפלה 54 האם חוק הקיבוץ מתקיים בחילוק ? הביאו דוגמה מתאימה . דיון 55 לסבא מנחם ולסבתא יעל יש ארבע בנות . לכל בת יש שני ילדים . סבא וסבתא החליטו לתת לנכדיהם דמי חנוכה בסך ח"ש 800 . א . סבא מציע לחלק בין ארבע בנותיהם את דמי החנוכה שווה בשווה , ולבקש מכל אחת מהן שתחלק את הכסף בין שני ילדיה שווה בשווה . כתבו ביטוי חשבוני המתאר את הסכום שיקבל כל נכד לפי ההצעה של סבא . ב . סבתא מעדיפה לתת את דמי החנוכה ישירות לכל אחד מהנכדים - סכום שווה לכל נכד . כתבו ביטוי אחר המתאר את הסכום שיקבל כל נכד לפי ההצעה של סבתא . ג . חשבו את ערכיהם של שני הביטויים . האם הביטויים שווים ? במקום לחלק מספר במכפלה של שני גורמים - אפשר לחלק את המספר באחד הגורמים ואת התוצאה לחלק בגורם האחר . בשני החישובים תתקבל אותה תוצאה . עבור כל הערכים של c–ו b , a מתקיים : a : ( b c ) = ( a : b ) : c ( כאשר c–ו b אינם אפס . ( דוגמה 1 דוגמה 2 56 באיזו דרך נוח לחשב בכל אחת מהדוגמאות שלמעלה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר