עמוד:68

50 חשבו בדרך הנוחה לכם . 51 כתבו = או < או > והסבירו . דוגמה 459 - ( 171 - 13 ) > 459 - 171 - 13 בביטוי 459 - ( 171 - 13 ) מחסרים 459–מ מספר קטן , 171–מ ואילו בביטוי 459 - 171 - 13 מחסרים 171 וגם מחסרים , 13 ולכן מתקבלת תוצאה קטנה יותר . 459 - ( 171 - 13 ) = 459 - 171 + 13 52 פשטו את הביטויים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר