עמוד:52

מחשבים ולא רק * ... . 1 בכל סעיף השלימו תרגיל חילוק במספרים שלמים . דוגמאות 3 . 8 = 38 : 10 1 4 = 9 : 2 2 . 2 בכל סעיף במשימה 1 כתבו עוד תרגיל חילוק מתאים , במספרים כרצונכם . 1 . 3 דוד קיבל ליום הולדתו ח"ש 195 . הוא החליט לחסוך מכספו , ובכל הסכום הנותר 3 לקנות לעצמו עט במחיר ח"ש 55 ופריטים נוספים מהרשימה שהכין : א . חולצה במחיר ח"ש 45 ב . ספר במחיר ח"ש 60 ג . מדבקות במחיר ח"ש 15 ד . כדור במחיר ח"ש 30 אילו פריטים מהרשימה דוד יכול לקנות בסכום שבידו ? 1 . 4 מחיר שולחן היה ח"ש 1 , 200 . השולחן התייקר ב- ממחירו , ואחרי מחצית השנה התייקר 6 1 השולחן שוב והפעם ב- ממחירו האחרון . 7 א . מה היה מחירו של השולחן אחרי ההתייקרות הראשונה ? ב . מה מחיר השולחן לאחר ההתייקרות השנייה ? 3 . 5 תלמידים יצאו לטיול שאורך מסלולו מ"ק 280 . ביום הראשון עברו מהדרך . 7 כמה ק"מ עברו ביום הראשון ? . 6 בספר הקריאה יש 270 עמודים . יוסף קרא 180 עמודים . איזה חלק מהספר קרא יוסף ? 2 . 7 אדם חוסך ח"ש 3 , 000 שהם ממשכורתו . כמה כסף הוא משתכר ? 5 2 . 8 רונית חגגה את יום הולדתה וחתכה את העוגה 35–ל פרוסות שוות . רונית כיבדה ב– מהעוגה 7 את חברותיה . כמה פרוסות קיבלו החברות ? 5 . 9 מכונית משומשת נמכרה ח"ש 45 , 000–ב שהם ממחיר מכונית חדשה . מה מחיר מכונית חדשה ? 9 4 . 10 לאב היו ח"ש 450 , והוא חילק סכום זה בין שלושת ילדיו : רונית קיבלה מהסכום , 9 7 דורית קיבלה מהסכום , ודינה קיבלה את הסכום שנותר . 15 א . איזה חלק קיבלה דינה ? ב . כמה כסף קיבלה דינה ? * משימות 19-3 מתבססות על : פיתוח חשיבה כמותית – פרקי העמקה וחזרה לחטיבות הביניים , חלק א , משרד החינוך , המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים והמרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי , ירושלים התשס , 2002 – ג" עמ' © . 164 , 133 , 109-107 , 20 כל הזכויות שמורות למשרד החינוך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר