עמוד:50

32 בכל עיגול יש ביטוי חשבוני אחד שאינו שווה לביטויים האחרים . כתבו מהו והסבירו . 33 כתבו אם שני הביטויים שווים או לא שווים . דיון 34 הציבו את ערכי המשתנה ונסו לחשב את ערכי הביטוי . אם לדעתכם אי–אפשר למצוא את ערך הביטוי , הסבירו מדוע . אפס בתרגילי חילוק 12 ה לתרגיל 12 : 0 = ? או = ? אין פתרון . 0 אפשר לבדוק זאת באמצעות תרגיל הכפל המתאים : ? = 12 אין מספר שאם נכפול אותו , 0–ב התוצאה תהיה , 12 כי כל מספר שכופלים אותו 0–ב התוצאה היא . 0 0 ה לתרגיל 0 : 0 = ? או = ? יש הרבה מספרים שיכולים לשמש תוצאה . 0 אפשר לבדוק זאת באמצעות תרגיל הכפל המתאים : ? = 0 0 לתרגיל חילוק יכולה להיות רק תוצאה אחת , ולכן פעולת החילוק אינה מוגדרת . 0

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר