עמוד:45

12 א . כתבו כל ביטוי כמכפלה של שני גורמים בלי סימן כפל . 1 y + y 2 m + m + m + m ב . כתבו כל ביטוי כסכום של מחוברים . הציעו אפשרויות שונות . 1 3 x 2 7 b 13 כתבו כל ביטוי ללא סימן הכפל , אם אפשר . 14 כתבו אם שני הביטויים שווים או לא שווים . 15 פשטו את הביטויים . 16 קבעו אם שני הביטויים שווים או לא שווים . הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר