עמוד:44

לעתים ב מקום הביטוי הנתון אפשר לכתוב ביטוי קצר יותר השווה לו . בביטוי הקצר יש פחות פעולות חשבון ופחות סוגריים מאשר בביטוי המקורי . דוגמאות a + a = a + a + a + a = 4 a a - a + 2 = a + a + a + a - a + 2 = 3 a + 2 x + 6 יש ביטויים שאי–אפשר לכתוב במקומם ביטוי קצר יותר . דוגמה a לפי סדר פעולות החשבון צריך תחילה לבצע את פעולת הכפל ולתוצאה לחבר את המספר . 1 לכן הביטוי 1 + 3 a אינו שווה לביטוי a לכתיבה של ביטוי קצר יותר השווה לביטוי נתון קוראים "פישוט . " 10 אם אפשר , פשטו את הביטוי ( כתבו ביטוי קצר יותר השווה לו . ( אם אי–אפשר , הסבירו מדוע . ראינו שבמקום הביטוי a + a + a + a אפשר לכתוב a נהוג לכתוב את הביטוי כך : , 4 a ולומר ארבעה a או ארבע כפול . a מוסכם באלגברה שאפשר לכתוב מכפלה בלי סימן כפל בין הגורמים השונים במקרים האלה : •› בין › מספר › למשתנה דוגמה : במקום 3 a אפשר לכתוב . 3 a •› בין › משתנים › › › דוגמה : במקום a b אפשר לכתוב . ab ›• בין › מספר › לסוגר › דוגמה : במקום 2 ( 5 - a ) אפשר לכתוב . 2 ( 5 - a ) ›• בין › משתנה › לסוגר › דוגמה : במקום b ( 3 - b ) אפשר לכתוב . b ( 3 - b ) ›• בין › סוגריים › לסוגריים › דוגמה : במקום ( x + 4 ) ( 3 - x ) אפשר לכתוב . ( x + 4 )( 3 - x ) שימו לב ›•› : בין › שני › מספרים › חייבים › לכתוב › סימן › כפל › . דוגמה : חייבים לכתוב , 3 5 כי 5 › 35 ›• לא › נהוג › לכתוב b 5 › במקום 5 11 חזרו למשימה . 10 כתבו כל אחד מהביטויים שרשמתם בלי סימן כפל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר