עמוד:37

33 בארצות–הברית נהוג לסמן את מידות החולצות בצורה שונה מזו שמסמנים בישראל . לפניכם כללים לחישוב המידות של חולצות גברים בארצות–הברית כאשר ידועה מידת החולצה בארץ . למידות 39-36 בארץ : את מידת החולצה בארץ מחלקים 2–ב ומהתוצאה מחסרים . 4 למידות 43-41 בארץ : את מידת החולצה בארץ מחלקים 2–ב ומהתוצאה מחסרים . 4 . 5 א . השלימו את הטבלה : לכל שורה כתבו ביטוי חשבוני מתאים וחשבו . ב . x מייצג את מידת החולצה בארץ . כתבו ביטויים אלגבריים שבאמצעותם אפשר לחשב את מידת החולצה בארצות–הברית במקרים האלה : 1 למידות 39-36 בארץ 2 למידות 43-41 בארץ . 34 למסיבת סיום הוכנו זרים המורכבים מוורדים ומציפורנים . אפשר לתאר את מספר הוורדים והציפורנים בכל זר באמצעות משתנים כך : מספר הוורדים : a מספר הציפורנים : a - 5 מצאו אילו מהתיאורים המילוליים שלפניכם מתארים את הקשר בין מספר הוורדים למספר הציפורנים בכל זר : א . מספר הוורדים גדול 5–ב ממספר הציפורנים . ב . מספר הציפורנים קטן 5–ב ממספר הוורדים . ג . מספר הציפורנים גדול 5–ב ממספר הוורדים . ד . מספר הוורדים קטן 5–ב ממספר הציפורנים . 35 הציבו את ערכי המשתנה וחשבו את ערכי הביטוי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר