עמוד:31

הידעתם ? באנגליה מקובל למדוד אורך ביחידת המידה אינץ . ' 1 אינץ' שווה בקירוב . מ"ס 2 . 54–ל 13 א . בכל שורה בטבלה נתון אורך צלע של ריבוע באינצ'ים . כתבו ביטוי חשבוני לחישוב היקף הריבוע בסנטימטרים וחשבו . ב . כתבו ביטוי אלגברי המתאר את היקף הריבוע בסנטימטרים , כאשר אורך הצלע של הריבוע הוא x אינצ'ים . 14 באוסף מלבנים מתקיימת חוקיות בין אורכי הצלעות של כל מלבן . אורך צלע אחת ( בסנטימטרים x : ( אורך הצלע הסמוכה ( בסנטימטרים x + 5 : ( א . בטבלה רשומים אורכי צלעות של כמה מלבנים מהאוסף . השלימו את הטבלה . ב . תארו במילים את הקשר בין אורכי הצלעות בכל מלבן באוסף הזה . ג . כתבו ביטוי אלגברי המתאר את ההיקף של מלבן כלשהו באוסף המלבנים הזה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר