עמוד:29

9 בחברת הטלפון הסלולרי "קשר מהיר" משלמים תשלום חודשי קבוע ח"ש 40 - , והמחיר לכל שיחה הוא 30 אגורות . א . כתבו ביטוי אלגברי המתאר את התשלום החודשי בש"ח עבור x שיחות טלפון בחברה זו . ב . כתבו ביטוי אלגברי המתאר את התשלום החודשי באגורות עבור x שיחות טלפון בחברה זו . ג . בחודש מרס הכריזה החברה על מבצע : 20 השיחות הראשונות בחודש הן חינם . 1 בכל שורה בטבלה כתבו ביטוי חשבוני לחישוב התשלום בש"ח וחשבו . 2 סמנו במשתנה a את מספר השיחות של אדם שמדבר יותר 20–מ שיחות בחודש , וכתבו ביטוי אלגברי המתאר את התשלום ( בש"ח ) שישלם בחודש מרס . 10 לפניכם כלל לחישוב טמפרטורה במעלות פרנהייט כאשר הטמפרטורה נתונה במעלות צלסיוס . 9 את הטמפרטורה במעלות צלסיוס כופלים ב– ולתוצאה מחברים . 32 5 א . מד–חום הראה שהטמפרטורה של נוזל היא 25 מעלות צלסיוס . כתבו ביטוי חשבוני שבאמצעותו אפשר לחשב את הטמפרטורה של הנוזל במעלות פרנהייט . ב . x מייצג את הטמפרטורה במעלות צלסיוס . כתבו ביטוי אלגברי שבאמצעותו אפשר לחשב את הטמפרטורה במעלות פרנהייט . ג . השלימו את הטבלה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר