עמוד:10

3 לפניכם הלוח שבמשימה 1 וארבע צורות של תבניות : עד עתה תיארנו חוקיות במילים . עתה נלמד לתאר חוקיות בשפה מתמטית . דיון 4 חזרו ללוח המספרים שבמשימה . 3 א . נסמן את המספר השמאלי בתבנית באות b : b במקום האות b אפשר לכתוב מספרים מהלוח . כתבו חמישה מספרים שונים . ב . בכל תבנית השלימו מהלוח את המספר החסר . ג . היעזרו באות b והשלימו את התבנית כך שהיא תתאר חוקיות בלוח . במקום לתאר חוקיות במילים אפשר לתאר חוקיות גם באמצעות משתנה . לכל אחת מהתבניות תארו חוקיות בלוח המתקיימת בין המספרים שבתבנית . משתנה הוא אות המייצגת מספרים שונים . לסימון משתנה נהוג להשתמש באותיות מן האלף–בית הלטיני , למשל : . p , y , x , b , a דוגמה נתונה תבנית מלוח המספרים : המשתנה b יכול לייצג מספרים שונים מהלוח , למשל : . 30 , 17 , 1 המספרים שהמשתנה יכול לייצג נקראים ערכי המשתנה . בתבנית שבדוגמה המספר הימני גדול 1–ב מהמספר השמאלי . בשפה מתמטית ננסח את החוקיות המתקיימת בלוח בתבנית כזו כך :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר