עמוד:126

הצעה לפעילות נוספת דיון אילו כפתורים נוספים ( שאינם מופיעים בפעילות ) יכולים להתאים לקבוצה זו ? מקרינים את התמונה של משפחת הכפתורים ( בנספח למדריך זה ) ומבקשים מהתלמידים להקיף את כל הכפתורים המתאימים לקבוצה . הנה הפתרון : הצעה לפעילויות כיתתיות מאתגרות עם משפחת הכפתורים אפשר למצוא במדריך לספר , 1 עמודים . 89-86 פעילות מושית הבלשית ) עמוד - ) 197 התלמידים התנסו בפעילות דומה בפרק הכרת " המספרים עד – 20 הכרה ומבנה" ( עמוד . ( 65 החיות ברכבת מסודרות לפי דגם . בחלק מן הקרונות החיות מוסתרות מאחורי וילון . את הדגם אפשר להסיק מן הקרונות הגלויים . שני אריות אפשר לראות בקרונות , 7 - ו 3 וצריך לגלות באילו מהקרונות מסתתרים אריות נוספים . לשם כך צריך להמשיך לפי הדגם . תלמידים המתקשים לדמיין את ההמשך ולמצוא היכן יושב עוד אריה - יכולים לסמן לעצמם אילו חיות מסתתרות מאחורי כל וילון ( למשל על ידי כתיבת האות הראשונה של שם החיה , כמו בדוגמה כאן . ( כאשר מקיפים את הקרונות שבהם יושבים אריות - אפשר לראות שהקרונות המוקפים מסודרים במרווחים שווים זה מזה . כותבים את מספרי הקרונות : 3 , 7 , 11 ( לא חייבים לכתוב לפי הסדר . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר