עמוד:118

עמודים 181-177 בפעילות 2 פותרים תרגילי חיבור של עשרות שלמות בעזרת פסי עשר . בפעילויות 4-3 מחברים או מחסרים עשרת אחת מכמות נתונה של עשרות שלמות בעזרת הדימוי של הוספה והוצאה של מטבע של 10 שקלים מקופה . בפעילויות 6-5 מתרגלים עשרות שלמות באמצעות עיסוק בחישובי כסף . אפשר להוסיף כאן תרגול פשוט בעל - פה ולשאול שאלות כגון אלה : אלונה רוצה לקנות ספר שמחירו 70 שקלים . איך היא תשלם ? הציעו אפשרויות שונות . רצוי לרכז את ההצעות השונות על הלוח . פעילות 6 היא אתגר משום שלמעשה עוסקים בה בפתרון משוואות . יש לשים לב שאפשר להשתמש רק בשטרות של 20 שקלים ובמטבעות של 10 שקלים . בסעיף ג אפשר לצייר שטר אחד של 20 שקלים ומטבע אחד של 10 שקלים או 3 מטבעות של 10 שקלים . פעילות 7 אף היא פעילות אתגר , שכן גם בה מחברים יותר משני מספרים ולמעשה פותרים תרגילי שרשרת . עמודים 186-182 בפעילות 8 פותרים תרגילי חיסור של עשרות שלמות בעזרת פסי עשר . דרך הפתרון מוצגת בדוגמה : בעזרת פסי עשר בונים בצבע אחד את השלם , ( 50 ) ואחר כך הופכים את החלק שאותו מחסרים . ( 20 ) התוצאה היא החלק שצבעו לא השתנה . ( 30 ) פעילות מושית הבלשית ) עמוד ) 182 דומה לפעילות שבעמוד . 165 הפתרון : בפעילות 9 אתגר התלמידים מתבקשים להשלים תרגילים ומשוואות שבהם נתון אחד המספרים . לכל משוואה יש אפשרויות רבות להשלמה , ואפשר לדון עם התלמידים באפשרויות השונות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר