עמוד:109

ב . מקבצים כמויות ) עמודים ) 175-161 מומלץ לתת לתלמידים הזדמנויות שונות למנות ולקבץ כמויות – הן כמויות של עצמים ממשיים , כגון דסקיות , מהדקים וקיסמים , הן כמויות מצוירות כמו בפעילות הפתיחה של הפרק . אפשר ליצור במחשב , בעזרת אפשרות העתקה , תמונות רבות שבהן כמויות גדולות . אפשר גם לבקש מהתלמידים להכין תמונות כאלה . יש תלמידים שאינם מקבצים את העצמים לקבוצות של 10 אלא לקבוצות אחרות – זוגות , שלישיות , קבוצות של 5 או קבוצות אחרות . חשוב לערוך דיון בכיתה על הדרכים השונות ועל מידת היעילות שלהן . עמודים 170-161 בפעילות 1 יש להקיף קבוצות של עשר ולמנות את כמות הגולות בכל סעיף . הגולות מסודרות בקבוצות המקלות את המנייה . חשוב לעודד את התלמידים להיעזר בקבוצות אלה במנייה ולא למנות את הגולות אחת - אחת . לדוגמה , בסעיף א אפשר " לקבץ" יחד זוג קבוצות של 5 גולות כדי לקבל קבוצה של 10 גולות , וכך לראות שיש 2 קבוצות של 10 ועוד קבוצה של חמש , כלומר 25 גולות בסך הכול . בפעילות 2 מונים עצמים על ידי הקפת קבוצות של 10 ומחליטים למי יש כמות גדולה יותר מכל דבר . רצוי להקריא שוב את הסיפור על המלך והמלכה שבציור הפתיחה ( עמ' ( 147-146 כדי ליצור אווירה סיפורית מהנה לפעילות . בפעילות 3 התלמידים מתרגלים מנייה של עצמים המסודרים בקבוצות של עשר בתוספת עצמים בודדים . תלמידים מתקשים יכולים להשתמש בפסי עשר ( ממארז האבזרים ) ובדסקיות בודדות כדי לייצג את הקבוצות של עשר ואת העצמים הבודדים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר