עמוד:99

דוגמאות לסוגי תרגילים שבהם כדאי לדון ( אפשר להוסיף תרגילים לכל סוג : ( א . 4 + 6 + 5 ... 4 ( שתי הוספות ) ב . 14 – 10 – 3 ... 14 ( שתי הורדות ) ג . 11 + 8 – 2 ... 11 ( הוספת כמות ואחר - כך הורדת כמות קטנה יותר ) ד . 11 – 10 + 2 ... 11 ( הורדת כמות ואחר - כך הוספת כמות קטנה יותר ) ה . 5 + 9 – 9 ... 5 ( הוספה והורדה של אותה כמות ) ו . 20 – 17 + 17 ... 20 ( הורדה והוספה של אותה כמות ) . 2 השוואה בין תוצאותיהם של שני תרגילים רושמים על הלוח זוגות של תרגילים ומבקשים מהילדים לשער אם התוצאות של שני התרגילים בזוג תהיינה שוות זו לזו או לא , ולנמק מדוע . אחר - כך יבדקו הילדים אם השערתם נכונה . דוגמאות לזוגות תרגילים שבהם כדאי לדון ( אפשר להוסיף תרגילים לכל סוג : ( א . 5 + 2 + 3 5 + 3 + 2 ב . 8 – 2 – 3 8 – 3 – 2 ג . 10 + 4 – 1 10 – 4 + 1 ד . 13 – 2 + 5 13 + 5 – 2 הערה : בפעילויות מהסוג הזה יעסקו התלמידים בכיתה ב . . 3 השלמת המספרים בתרגיל שרשרת א . כותבים תרגיל שרשרת שבו המספר הראשון והתוצאה שווים , לדוגמה : . 8 + __ – __ = 8 התלמידים משלימים את המספרים החסרים בתרגיל . דיון - מהם המספרים שהשלמתם ? – מדוע התוצאה שווה למספר הראשון ? ב . כותבים את המספר הראשון בתרגיל שרשרת שיש בו שתי פעולות חיבור , ואת התוצאה , לדוגמה : . 12 + __ + __ = 19 התלמידים משלימים את המספרים החסרים בתרגיל , לדוגמה : . 12 + 5 + 2 = 19 דיון - האם יש אפשרויות אחרות להשלמת תרגיל השרשרת ? – כתבו עוד אפשרויות . ג . כותבים תרגיל שרשרת כמו בסעיף ב , אך במקום שתי פעולות חיבור מופיעות בו פעולת חיבור ופעולת חיסור , לדוגמה : 12 + __ – __ = 19 12 – __ + __ = 19

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר