עמוד:94

הערה : גם כאן התרגיל המתקבל יכול להיות משלב שעדיין לא נלמד ( למשל , תרגיל של ' שבירת עשרת . ( ' במקרה כזה אפשר למצוא את התוצאה בעזרת מנייה . המורה כותבת תרגיל , ומימין למקום של סימן השוויון או האי - שוויון כותבת את המספר הראשון שבתרגיל . דוגמה : 16 + 3 ... 16 דיון - שערו , בלי לחשב , האם תוצאת התרגיל גדולה מהמספר הראשון שבו , קטנה ממנו או שווה לו ? – מהו הסימן שיש לכתוב בין התרגיל לבין המספר ? חוזרים על הדיון בתרגילים נוספים , לדוגמה : 14 - 0 ... 14 19 + 0 ... 19 18 – 12 ... 18 חוזרים על הדיון כאשר המספר השני בתרגיל מוסתר , לדוגמה : 8 – ... 8 או 17 + ... 17 דיון מכליל : איך אפשר לדעת אם התוצאה של התרגיל גדולה מהמספר הראשון בתרגיל , קטנה ממנו או שווה לו ? אם המספר השני ( המוסתר ) הוא , 0 התוצאה של התרגיל ( גם בחיבור וגם בחיסור ) שווה למספר הראשון של התרגיל . אם המספר השני אינו 0 ( אלא מספר טבעי כלשהו , ( התוצאה של תרגיל החיבור גדולה מהמספר הראשון , והתוצאה של תרגיל החיסור קטנה מהמספר הראשון . . 2 מתחילים מכמויות שונות פעילות זו מתבצעת כמו פעילות , 1 אולם הפעם מתחילים מכמויות שונות : תחילה מניחים את הכמות הגדולה מצד שמאל , והילד מוסיף לה חפצים . לדוגמה : בשקית הימנית יש 6 חפצים ובשקית השמאלית 10 חפצים , והילד מוסיף לשקית השמאלית עוד חפצים . מקיימים את הדיון כמו בפעילות . 1 אחר - כך מניחים את הכמות הקטנה מצד שמאל , והילד מוציא ממנה חפציםים . לדוגמה : בשקית השמאלית יש 6 חפצים ובשקית הימנית 10 חפצים , והילד מוציא חפצים מהשקית השמאלית . מקיימים את הדיון כמו בפעילות . 1 לסיום משווים בין תרגיל שמוסתר בו המספר השני לבין מספר נתון : משווים בין תרגיל חיבור לבין מספר קטן מהמספר הראשון שלו , לדוגמה : 10 + ... 5 משווים בין תרגיל חיסור לבין מספר גדול מהמספר הראשון שלו , לדוגמה : 6 – ... 10 הערה : לתלמידים מתקדמים במיוחד אפשר להציג גם מצב שבו מוציאים חפצים מהכמות הגדולה או מוסיפים חפצים לכמות הקטנה . בעקבות זאת מגיעים למסקנה שבמקרים אלה אי אפשר לדעת היכן יש יותר חפצים בלי לחשב את הכמות המדויקת המתקבלת לאחר ההוספה או ההוצאה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר