עמוד:84

פעילות מושית הבלשית ) עמוד - ) 108 התלמידים התנסו בפעילויות דומות בפרק המספרים עד – 20 הכרה ומבנה , אולם כאן הדגם מורכב יותר . מקצת התלמידים עלולים להתבלבל מהעומס שהצורות השונות יוצרות . לתלמידים אלו אפשר להציע לומר בקול את שמות צורות הכובעים לפי הסדר כדי לזהות את החלק החוזר . כמו כן אפשר להציע להם לסמן קווים בין החלקים החוזרים . הפתרון : עמודים 125-111 בפעילות 6 חוזרים על הקשר בין תרגילים שונים לאותם שלם וחלקים . בנוסף , עוסקים בעקיפין גם בקשר שבין תרגילים בעשרת הראשונה לבין תרגילים בעשרת השנייה - בשני הסעיפים מופיעים שלם וחלקים בעשרת השנייה שמתאימים לשלם 9 ולחלקים 6 - ו 3 בעשרת הראשונה . פעילות מושית הבלשית ) עמוד - ) 111 כאן מוצגת לראשונה פעילות מסוג חדש בסדרת מושית הבלשית . בפעילות רואים בניין בן 12 קומות , כאשר בכל קומה 3 חלונות . דיירים אחדים כבר כיבו את האור בדירתם ולכן חלונם אפור . הדיירים האחרים עדיין ערים וחלונם מואר וצהוב . מאחר שמדובר בארצה הקסומה של מושית הבלשית , החלונות החשוכים והמוארים יוצרים דוגמה המבוססת על דגם חוזר , והתלמידים מתבקשים לעזור למושית להחשיך ולהאיר את החלונות הלבנים 5 ) הקומות העליונות . ( בפעילות ראשונה זו הדגם קל מאוד לזיהוי – קומה חשוכה , קומה מוארת וחוזר חלילה . אולם בהמשך יהיו הדגמים מורכבים יותר , ובכל קומה יהיו חלונות מוארים וחלונות חשוכים . הדגם עצמו הופך להיות דו - ממדי , ויש לשים לב לא רק לצבעו של כל חלון אלא גם למיקומו בתוך השורה . לפיכך , דגמים אלו יוצרים אתגר גדול יותר ומחזקים את יכולת התפיסה המרחבית וההבחנה של התלמידים . הערה : תלמידים שאינם אוהבים לצבוע יכולים רק " להחשיך" בעיפרון את החלונות שצריכים להיות אפורים ולהשאיר בלבן את החלונות המוארים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר