עמוד:76

– בתחנה עמדו 10 ילדים . לאחר שהגיעו אליה כלי רכב – נסעו כולם . באילו כלי רכב נסעו ? ( יש שתי אפשרויות : 2 מוניות או מיניבוס ) – בתחנה עמדו 20 ילדים . לאחר שהגיעו אליה כלי רכב – נסעו כולם . באילו כלי רכב נסעו ? ( יש שלוש אפשרויות : 4 מוניות , מיניבוס ו 2 - מוניות או 2 מיניבוסים ) – בתחנה חיכו 17 ילדים . לאחר זמן מה הגיעו 4 מוניות . כמה מוניות הם ימלאו ? 3 ) מוניות ) כמה ילדים יכולים לנסוע בהן ? 15 ) ילדים . כדאי להזכיר שמוניות יוצאות רק אם הן מלאות ( . כמה ילדים יישארו בתחנה ? 2 ) ילדים ) כמה ילדים צריכים להגיע כדי שתתמלא עוד מונית ? 3 ) ילדים ) – בתחנה עמדו 13 ילדים . מיניבוס אחד הגיע , התמלא ונסע . כמה ילדים נשארו בתחנה ? – בתחנה עמדו כמה ילדים . שני מיניבוסים הגיעו לתחנה . כל הילדים נכנסו לתוכם ונסעו . כמה ילדים עמדו בתחנה לפני שהגיעו המיניבוסים ? – אתגר : בתחנה עמדו 18 ילדים . כלי רכב הגיעו לתחנה , התמלאו ילדים ונסעו . בתחנה נשארו 3 ילדים . אילו כלי רכב הגיעו לתחנה ? ( יש שתי אפשרויות : 3 מוניות או מונית ומיניבוס ) – אתגר : בתחנה עמדו כמה ילדים . מיניבוס הגיע לתחנה ולתוכו נכנסו 10 ילדים , ו 4 - ילדים נשארו בתחנה . כמה ילדים עמדו בתחנה בהתחלה ? – בתחנה חיכו 19 ילדים . כלי רכב מסוג אחד הגיעו לתחנה . כמה ילדים נסעו ? כמה ילדים נשארו ? ( תשובות : אם הגיעו רק מוניות , אז נסעו 5 ילדים או 10 או , 15 ובתחנה נשארו 14 ילדים או 9 או 4 בהתאמה . אם הגיע רק מיניבוס אחד , אז נסעו 10 ילדים ובתחנה נשארו ( . 9 – בתחנה חיכו כמה ילדים . הגיעו מוניות . כולם נכנסו לתוכן ונסעו . אף אחד לא נשאר בתחנה . כמה ילדים היו בתחנה בהתחלה ? ( תשובות : 5 ילדים , 15 , 10 או ( 20 – בתחנה חיכו כמה ילדים . הגיעו מיניבוסים וכולם נכנסו לתוכם ונסעו . בתחנה לא נשאר אף אחד . כמה ילדים היו בתחנה בהתחלה ? ( תשובות : 10 ילדים או ( 20 – בתחנה חיכו ילדים אחדים . הגיעו מוניות , התמלאו ילדים ונסעו . 2 ילדים המשיכו לחכות בתחנה . כמה ילדים היו בתחנה בהתחלה ? ( תשובות : 7 ילדים , 12 או ( 17 – בתחנה חיכו ילדים אחדים . הגיעו מיניבוסים , התמלאו ילדים ונסעו . רק ילד אחד המשיך לחכות בתחנה . כמה ילדים היו בתחנה בהתחלה ? ( תשובות : 11 ילדים . זו התשובה היחידה בתחום ה ( 20 - – בתחנה חיכו ילדים אחדים . הגיעו כלי רכב , התמלאו ילדים ונסעו . 4 ילדים המשיכו לחכות בתחנה . כמה ילדים היו בתחנה בהתחלה ? ( תשובות : 9 ילדים , 14 או ( 19

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר