עמוד:56

תשובות אפשריות : - המצנפות מסודרות על הקולב לפי הסדר . - לכל מצנפת יש מקום . - חלק מהמספרים כתובים גם על המתלה . ( אם נקודה זו עולה , כדאי לשאול – מדוע לדעתכם זה כך (? יש לתת מקום גם לתשובות "לא קשורות , " למשל : - המתלה עשוי משני קרשים . - כל המצנפות נראות אותו הדבר חוץ מהמספר . בתחתית העמוד רואים את המתלה בלי מצנפות ולידו שלושה גמדים . מספרים לתלמידים ששלושת הגמדים האלה הגיעו ראשונים ודנים בשאלה : איפה יתלו הגמדים האלה את המצנפות שלהם ? מדוע ? חשוב לוודא שהתלמידים מבינים שמצנפת מספר 8 תיתלה על הוו המתאים למספר 8 ולא על הוו הראשון , גם אם הגמד הזה הגיע ראשון . מטרת הדיון היא לכוון את התלמידים להיעזר במספרים שעל המתלה כדי למצוא את מקום המצנפת של כל גמד . למשל , הגמד ששייכת לו מצנפת מספר 8 יכול למנות שלושה ווים מימין לוו של מצנפת מספר 5 או שני ווים משמאל לוו המתאים למצנפת מספר . 10 עמודים 63-62 בפעילות 1 משלימים את המספרים החסרים . כאן אפשר להיעזר בכל המצנפות התלויות . הפעילות משמשת תזכורת לפעילויות דומות ביחידה "רצף המספרים" ( יחידה ב . ( בפעילות 2 מחברים בקו כל מצנפת אל הוו המתאים לה . כאן יש להיעזר במספרים שעל המתלה עצמו , בדומה לדיון שבעמוד . 61 עמודים 66-64 ממתלה המצנפות ממשיכים לישר המספרים עצמו . עם המורה אומרים לתלמידים : זהו ישר מספרים . מבקשים מהתלמידים לתאר את מה שהם רואים . אפשר גם לשאול : במה ישר המספרים דומה למתלה המצנפות ? ( המספרים מסודרים לפי הסדר , משמאל לימין ; לכל מספר יש מקום ; הרווחים בין המספרים קבועים ( . לסיכום הדיון מקריאים את הכלל הכתוב במסגרת , ואפשר להקריא גם את מה שכתוב בבועת הדיבור של הגמד . שאלות נוספות לדיון : - מה החץ הקטן שבקצה הימני של הישר מסמל לדעתכם ? ( את הכיוון שבו המספרים גדלים ( . - לקווים הקטנים שעל הישר קוראים שנתות . חלק מהשנתות שונות מן האחרות . אילו מהן ? ( השנתות של 20 - ו 10 , 0 שונות מאוד . השנתות של 15 - ו 5 ארוכות קצת יותר ( . מדוע הן שונות ? ( כמו המספרים על מתלה המצנפות – כדי שיהיה קל יותר להתמצא על הישר גם בלי לראות את כל המספרים ( .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר