עמוד:33

לאחר סעיף ו מופיע דיון : האם המספר 20 הוא זוגי או אי-זוגי ? נמקו . הכוונה היא שהתלמידים ינסו להסיק אם 20 הוא זוגי או אי - זוגי בלי להיעזר בציור של 20 פריטים . תשובות אפשריות : 20 זה , 10 + 10 כלומר , אפשר לחלק 20 לשתי קבוצות שוות של , 10 ולכן הוא זוגי . 20 בא אחרי , 19 וראינו בסעיף ו ש 19 - הוא מספר אי - זוגי , אז 20 צריך להיות זוגי לפי הסדר של המספרים הזוגיים והמספרים האי - זוגיים . אם נוסיף עוד צורה בסעיף ו יהיו שם 20 צורות , ותהיה בת זוג לצורה שנשארה בודדה , לכן 20 הוא מספר זוגי . עמוד 30 פעילות יוצא מן הכלל - דבר מסוים יהיה יוצא דופן בקבוצה כאשר כל שאר הדברים בקבוצה חולקים תכונה משותפת ( או תכונות משותפות ) שהוא אינו שותף לה ( או להן . ( בפעילות זו יש שלוש מנות גלידה שבהן כדורי גלידה ומנת גלידה אחת ( בסעיף ד ) שאינה בצורת כדורים . לפי נימוק זה מנת הגלידה בסעיף ד יוצאת דופן . תלמידים יכולים למצוא גם פתרונות אחרים . יש לקבל פתרונות אם הם מנומקים היטב , אך כדאי לשים לב שההנמקות מובנות לכל התלמידים ואינן לקוחות מעולמו הפרטי של התלמיד המנמק . הנמקה מהסוג – " הגלידה הזאת יוצאת דופן כי אף פעם לא אכלתי כזאת" טובה פחות כי היא פרטית . בפעילות 2 לכל זוג אופניים יש שני גלגלים . בכל שורה מצטרף זוג אופניים אחד ונוספים שני גלגלים . מתקבלת סדרה של מספרים – רצף המספרים הזוגיים . מן הפעילות ומן הדיון שבעקבותיה אפשר ללמוד : כאשר סופרים דברים הבאים בזוגות , מקבלים מספר זוגי . ברצף המספרים הזוגיים אפשר להגיע ממספר למספר על ידי הוספה של . 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר