עמוד:25

תלמידים רגילים לראות את סימן השוויון מופיע מימין לתרגיל , ולעתים שוכחים שמשמעותו היא השוואה בין שני ביטויים . אפשר לומר להם כך : מספר העיגולים שבצד שמאל צריך להיות שווה למספר העיגולים שבצד ימין . אז כמה עיגולים צריך לצייר ? לאחר שהתלמידים פותרים , יש לקרוא בקול רם את הביטוי 10 = 10 ולוודא שכולם מבינים שהוא נכון . בפעילות 3 משווים בין מספרים בלי להיעזר בציורים של כמויות . תלמידים הזקוקים לכך יכולים לצייר את הכמויות במחברת או על דף או ליצור אותן בעזרת חפצים קטנים ואז להשוות בין הכמויות . תלמידים המתקשים בשימוש בסימני ההשוואה יכולים קודם להקיף את המספר הגדול ואחר כך להוסיף את הסימן . עמודים 24-21 בפעילות 4 מקשרים בין השוואת מספרים על פי כמות לבין סדר המספרים . כל המספרים הקטנים ממספר מסוים נמצאים לפניו , ואילו כל הגדולים ממנו – אחריו . בפעילות 5 צריך למצוא מספרים קטנים ממספר נתון או גדולים ממנו לפי סימן נתון . אפשר להיעזר בנחש המספרים ובמסקנות מהפעילות הקודמת . ( כל המספרים הקטנים ממספר מסוים נמצאים לפניו , ואילו כל הגדולים ממנו – אחריו ( . בסעיפים ב , ה ו - ו אפשר לכתוב מספרים גדולים מ . 20 - בפעילויות 7-6 מוצאים מספרים הנמצאים בין שני מספרים נתונים . לדוגמה : המספרים הנמצאים בין 18 - ל 12 עונים על שני תנאים - גדולים מ 12 - וקטנים מ . 18 - בפעילות 6 צובעים מספרים בין שני מספרים נתונים על נחש המספרים . בפעילות 7 כותבים מספרים בין שני מספרים נתונים . תלמידים הזקוקים לכך יכולים להיעזר בנחש המספרים המחיק ולצבוע את המספרים בתחום ( כמו בפעילות . ( 6 שאלות נוספות לדיון : - כמה מספרים מתאימים יש בכל סעיף בפעילות ? 7 - בין אילו שני מספרים יש בדיוק שני מספרים אחרים ? בדיוק מספר אחד ? בדיוק 3 מספרים ? בפעילות 8 מוסיפים סימני < , > או = בין המספרים . הפעילות דומה מאוד לפעילות 3 בהבדל קטן : בפעילות 3 המספרים היו רחוקים זה מזה והיה אפשר לדמיין את הכמות שכל מספר מייצג ולדעת איזה מספר גדול יותר . כאן יש גם זוגות של מספרים קרובים זה לזה שקל יותר להשוות ביניהם בעזרת סדר המספרים על הנחש ( מי נמצא לפני ומי אחרי . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר