עמוד:4

מבוא לפרק בפרק זה מרחיבים את הנלמד בפרק הכרת המספרים עד 10 אל המספרים בעשרת השנייה . ( 20-11 ) תלמידים רבים מגיעים עם ידע מוקדם מסוים על המספרים בעשרת השנייה , ואולם פעמים רבות הידע הוא חלקי . למשל , יש תלמידים שמכירים את המספרים בעשרת השנייה ויודעים למנות כמויות גדולות מ , 10 - אך אינם יודעים כיצד לכתוב את המספרים . תלמידים אחרים כבר יודעים לקרוא ולכתוב את המספרים , אך עדיין מתבלבלים בסדר המספרים . אחרים מתקשים במנייה של כמויות גדולות מ 10 - בגלל ריבוי העצמים הנמנים והקושי לזכור מה נספר ומה לא . ביחידות א-ב מתמקדים בנושאים אלה במטרה 'ליישר קו' וליצור בסיס ידע משותף . יחידה א ) עמ' ) 10-5 עוסקת במניית עצמים וכתיבת המספרים . יחידה ב ) עמ' ) 18-11 עוסקת בהכרת רצף המספרים . רצף המספרים נלמד גם במשמעות כמותית , על ידי הוספה והורדה של עצם אחד , ומתקשר לעיסוק בתרגילים שבהם מחברים 1 למספר נתון או מחסרים . 1 כך מקשרים בין שלושה מושגים דומים : המספר הגדול / הקטן ב , 1 - חיבור / חיסור של , 1 המספר הבא והמספר הקודם . ביחידות ג-ד מעמיקים את ההכרה עם מספרים . יחידה ג ) עמ' ) 27-19 עוסקת בהשוואת מספרים וכמויות ושימוש בסימנים .= , < , > נוסף על כך מקשרים בין יחסי הגודל בין המספרים לבין יחסי הסדר ביניהם , כלומר : לומדים שמספרים הגדולים ממספר מסוים נמצאים אחריו , והמספרים הקטנים ממנו נמצאים לפניו . ביחידה ד ) עמ' ) 33-28 עוסקים בבדיקת תכונות הזוגיות ( או האי - זוגיות ) של מספרים עד 20 בשתי הדרכים שנלמדו בפרק ' חיבור וחיסור עד : ' 10 על ידי ניסיון לסדר בזוגות או בשתי קבוצות שוות את הכמות המתאימה למספר . כמו כן מכירים את רצף המספרים הזוגיים והאי - זוגיים ולומדים למנות בזוגות . ביחידה ה ) עמ' ) 60-36 לומדים לייצג את המספרים עד 20 בדסקיות על פסים , תוך הדגשת מבנה המספרים כ 10 " - ועוד מספר , " ופותרים תרגילי חיבור וחיסור שבהם אחד החלקים הוא 10 ( דוגמאות : . ( 20 - 10 14 - 4 2 + 10 10 + 7 ייצוג המספרים בעשרת השנייה מתבסס על ייצוג המספרים עד 10 שנלמד בפרק 'הכרת המספרים עד . ' 10 ביחידה ו ) עמ' ) 67-61 התלמידים פוגשים בפעם הראשונה את ישר המספרים ולומדים למצוא ולמקם מספרים על ישר מספרים מלא - ישר שכתובים עליו ( ליד השנתות ) כל המספרים , וכן על ישר מספרים שכתובים עליו רק המספרים . 20 - ו 15 , 10 , 5 , 0 בפרק יש גם דפי " בדקו את עצמכם" המיועדים לעבודה ולבדיקה עצמית של התלמידים . דפים אלה מופיעים בפרק בשני מקומות : בסוף יחידה ד ( עוסקים בכל הנושאים שנלמדו ביחידות א-ד ) ובסוף הפרק ( עוסקים בנלמד ביחידות . ( ו-ה תוך כדי לימוד המספרים עד 20 מומלץ לחזור עם התלמידים על תרגילי חיבור וחיסור עד . 10

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר