עמוד:1

מדריך למורה נושאי הלימוד המספרים עד - 20 הכרה ומבנה 3 ....... חיבור וחיסור עד - 20 חלק א 59 .............. המספרים עד 101 ..................................... 100 נספחים 129 ............................................................

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר