עמוד:63

ל הרחבה על מצב יהודי פולין לאחר כניסת הצבא הגרמני , ראו באתר תולדוט מתוך יומנו של עמנואל רינגלבלום . http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 14536 פקודת היידריך – צעדים ראשונים בהת ווית מדיניות לדיון . 1 האם בעת כיבוש פולין יש תכנית מוגדרת להשמדת היהודים ? הביאו ראיות מפקודת היידריך . . 2 על מה מלמדת ההתחשבות בצורכי הצבא ? להרחבה יש לשים לב למי נשלחה האיגרת . האיינזצגרופן הן יחידות צבא מיוחדות שהוקמו במסגרת הס"ד כיחידות שתפקידן לטפל בגורמים אידיאולוגיי ם עוינים . עובדה זו וכן ההוראה על ריכוז היהודים ליד מסילות ברזל , השמירה על הסודיות יכולה לשמש ראיה לכך שמחשבת הרצח הייתה כבר קיימת . מצד שני לא ברור מהתעודה מה משמעות המושג מטרה סופית ( Endziel ) והאם הוא זהה למושג פתרון סופי ( Endlosung ) . חיי יהודי פולין מתמוטטים ליקוט מידע . 1 הביאו דוגמאות למדיניות הנאצית נגד יהודי פולין . אילו מהצווים והפקודות שהוטלו על יהודי פולין מוכרים לכם מגרמניה ואוסטריה ואלו מהם חדשים ? לדיון . 1 באילו אמצעים השיגו הנאצים את בידודם של היהודים מהחברה פולנית ? . 2 חשוב לשים לב כי סגירתם של יהודי פולין בגטאות היה סופו של תהליך בידודם ושמבחינה מסוימת ראו היהודים בהקמת הגטו מסגרת שתאפשר הגנה לעומת החטיפות וההתעללויות . הנאצים מ תכננים תכניות לריכוז היהודים לדיון . 1 מה המטרה של התכניות לריכוז היהודים ? . 2 מה ההבדל בין רעיון השמורה בלובלין לתכנית מדגסקר ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר