עמוד:62

גרמניה מתחילה להשליט באירופה את מדיניות "הסדר החדש" לדיון . 1 אילו היבטים במדיניות הסדר החדש הם ביטוי לאידיאולוגי ה הנאצית ואלו הם תוצאה של צרכי המלחמה ? . 2 באילו אמצעים הצליחו הנאצים ליישם את מדיניות הסדר החדש ? פרק יא : המדיניות הנאצית כלפי היהודים ( ספטמבר – 1131 יוני ( 1141 מטרות הוראת הפרק › לבחון את הקשר בין שלבי המלחמה לרצח היהודים › להבין כיצד הושג בידודם של היהודים מהחברה האירופית › לנתח את הדילמות שעמדו בפני המנהיגות היהודית בתקופת הגטאות ולהבחין בין תפקידי הנהגה ודפוסי הנהגה שונים . › להעריך את העמידה היהודית כביטוי של התנגדות הצעות לפתיחת הפרק סיעור מוחין איך תשפיע המלחמה על המדיניות הנאצית כלפי היהודים ? - בתשובה חשוב להדגיש את הגידול במספר היהודים שבשליטת הנאצים . לאר זאת המדיניות התומכת בהגירת היהודים מגרמניה לא רלוונטית ל 3 - מליון יהודים בפולין . - השפעה נוספת היא המפגש עם היהודים המסורתיים שחיו בפולין ותאמו את התעמולה הנאצית . - מלחמה מעצם טבעה מגבירה את הברוטאליזציה . שחרור יצ רים . - המלחמה היא אידיאולוגי ת ו המאבק ביהודים הוא אחד מיעדי המלחמה . אפשר להזכיר בהקשר זה את ההתבטאות של היטלר על כך שאם תהיה מלחמה התוצאה שלה תהיה השמדת הגזע היהודי באירופה ( נאום היטלר ברייכסטאג ב 30 - בינואר . ( 1939 גם אם אין עדיין תוכניות מעשיות לרצח יהו דים יש שינוי בתפיסה . נושאים לדיון . 1 מדיניות ריכוז היהודים ובידודם ליקוט מידע . 1 כמה יהודים חיו בפולין ערב הכיבוש הנאצי וכמה לאחר הכיבוש של פולין ? . 2 מה היה יחסם של החיילים הגרמניים כלפי יהודי פולין ? . 3 כיצד השפיע כיבוש פולין על מדיניות ההגירה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר