עמוד:53

להרחבה על פרעות ליל הבדולח והתגובה עליהם ראו באתר תולדוט - . 1 פרעות " ליל הבדולח" – הוראות היידריך http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 15525 . 2 חקיקה אנטי- יהודית http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 15593 בתקופת השלטון הנאצי בגרמניה , נחקקו למעלה מ 2 , 000 - חוקים נגד היהודים . אפשר להבחין בשלושה גלי חקיקה אנטי-יהודיים שנגעו בכל תחומי החיים . . 3 בין הלם לתגובה : הציבור היהודי ומוסדותיו בעקבות פרעות נובמבר 1938 ttp : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 15532 אירועי " ליל הבדולח" בנובמבר , 1938 היו ציון דרך בתולדות רדיפת היהודים ברייך השלישי . במאמר תיאור תגובתם של יהודי גרמניה , תחושותיהם ו הערכת המצב שלהם בעקבות האירועים . המאמר מדגיש את מנוסת הבהלה שפקדה אותם בעקבות הפרעות . במשך פחות משנה , עד לתחילת המלחמה , היגרו כמעט כ 40 % - מיהודי גרמניה . . 3 יהודי גרמניה בימי המשבר הדיון ב נושא זה יתמקד בתגובת היהודים על רקע המאפיינים הייחודיים שלהם כפי שנסקרו בתחילת הפרק : המאפיינים הדמוגראפיים , הזדהותם עם המולדת הגרמנית ומעורבותם העמוקה בחיים בגרמניה . ( ראו במדריך זה עמ' . ( 1-2 עם זאת יש להדגיש גם את הקשיים האובייקטיביים שעמדו בפני היהודים . לבטים בקרב יהודי גרמניה : חששות התמודדות או הגירה פעילות כיתתית הכיתה תחולק לשתי קבוצות . קבוצה אחת תגבש עמדה התומכת בהישארות בגרמניה וקבוצה שנייה התומכת בהגירה מגרמניה . כל קבוצה תאסוף מידע שיחזק את עמדתה . במליאת הכיתה ניתן לערוך משחק תפקידים בין שני יהודי ם מגרמניה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר