עמוד:51

כמו כן מאז האנשלוס במרס 1938 חלה המדיניות הנאצית גם על יהודי אוסטריה ולא רק על יהודי גרמניה . כדאי לחדד בפני התלמידים את ההבדל בין התהליך ההדרגתי שעבר על יהודי גרמניה מאז 1933 לבין ההחרפה המיידית שחלה במעמדם של יהודי אוסטריה . יתר על כן באוסטריה נקטו הנאצים מדיניות קיצונית בנושא ההגירה שלא הייתה נהוגה כלפי יהודי גרמניה . הסעיף מעלה לדיון גם את שאלה ה הגירה ואת היחס שגילו מדינות העולם לפליטים היהודיים . כדאי להסב את תשומת לבם של התלמידים להשפעה השלילית שהייתה לועידת אוויאן על גורלם של היהודים . הסעיף מסתיים בפרעות ליל הבדולח הנחשבים לנקודת מפנה הן מבחינה זו שהפרעות מאורגנות בידי השלטונות , הפעם הראשונה שב ה נשלחים עשרות אלפי גברים יהודיים למחנות ריכוז רק בשל יהדותם , והעברת הטיפול ביהודים לידי הס"ס . העברת הטיפול לידי הס"ס משמעותה היא שמעתה יושם דגש נחרץ על ההגירה . עד אותו זמן התרוצצות מספר גישות : גישה עממית שבאה לידי ביטוי באירועים כמו החרם , גישת החקיקה המפ לה ועידוד ההגירה . גם בתגובת היהודים חל שינוי בעקבות ליל הבדולח ורבים בקשו לצאת מגרמניה . מחריפה מדיניות בידודם החברתי והכלכלי של היהודים ליקוט מידע . 1 אילו חוקים ותקנות נגד היהודים נוספו בשנים ? 1938-1937 . 2 במה בא לידי ביטוי הנישול הכלכלי של היהודים ? . 3 אילו חידוש ים במדיניות האנטי יהודים הונהגו באוסטריה ? להרחבה על מדיניות האריזציה קראו באתר תולדוט : הערך אריזציה מתוך האנציקלופדיה של השואה http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 15585 תיאור העברת עסקים כלכליים של יהודים לבעלות גרמנית 'ארית' ברייך השלישי הנאצי . באריזציה היו שני שלבים עיקריים : מכירות " מרצון" של עסקים של יהודים בשנים , 1933-1938 ואריזציה כפויה על- פי חוק , אחרי ליל הבדולח מצב הפליטים היהודים מחריף לדיון . 1 מה לדעתכם המשמעות של הוו עידה ? האם עדיף היה לולי התקיימה ? . 2 מה ניתן ללמוד ממהלך ועידת אוויאן על יחסן של מדינות העולם ליהודים ? להרחבה על ועידת אוויאן קריקטורה באתר תולדוט http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 15857 & kwd = 7801

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר