עמוד:46

› מאפייני הקהילה היהודית בגרמניה › יהודי גרמניה מגדירים את זהותם › שינויים חלים במעמד היהודים בהש פעת השלטון הנאצי . 1 כמה יהודים חיו בגרמניה ערב עליית הנאצים לשלטון ? . 2 מה היה מעמדם החוקי והחברתי ? זהותם הלאומית ? . 3 אילו תפקידים מלאו היהודים בחיי המדינה ? . 4 במה באה לידי ביטוי הפריחה התרבותית היהודית ? . 5 כיצד הגיבה החברה הגרמנית להשתלבות היהודים ? . 6 אילו ארגונים יהודיים הקימו יהודי גרמניה ? מה ההבדל ים ביניהם ? . 7 מה מאפיין את המדיניות הנאצית כלפי היהודים בגרמניה ? קריאת תמונה התבוננו באיור בעמ' : 154 כרזה משנת 1919 אל מי פונה הכרזה ? מדוע , לדעתכם , מדגישה הכרזה את מספר הנופלים ? פעילות אישית נסו לשרטט את דמותו של יהודי גרמני בתקופה שבין שתי מלחמות העולם . מהי השקפת עולמו ? עיסוקו ? החוג החברתי שאליו הוא משתייך ? ילדיו ? יחסו לציונות ? היעזרו באתר תולדוט : הערך גרמניה מתוך האנציקלופדיה של השואה http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 16286 מאמר על גרמניה ועל יהודי גרמניה מסיום מלחמת העולם הראשונה ועד לסיום מלחמת העולם השנייה להרחבה ספרות נעמי פרנקל , שאול ויוהנה , ספרית פועלים , . 1957 טרילוגיה שבמרכזה שתי משפחות משפחת לוי - משפחה יקית אמידה ותיקה ומתבוללת ומשפ חת גולדשמידט - משפחה של " אוסט- יודן , " מהגרים קשי יום ממזרח אירופה בשנות ה 30 - בגרמניה . רוביק רוזנטל , רחוב הפרחים , 22 כתר , . 2003 הספר מתאר את הטרגדיה של יהודי גרמניה מנקודת מבט אישית . משפחת פרייער מייצגת את קשת התגובות של יהודי גרמניה על רקע עליית הנאציזם : האישה הגרמנייה הנוטשת את בעלה היהודי , הבת שעולה לישראל , הדוד המעריץ את המלחין ואגנר ומסרב לזוז מביתו שבשטטין ועוד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר