עמוד:33

התבססות המשטר הנאצי חשוב שהתלמידים יבינו כי מינויו של היטלר לראש ממשלה ב 30 - בינואר 1933 לא הפך עדיין את גרמניה למדינה נאצית . כדי ששלטונ ם יהיה מוחלט היה על הנאצים לשלוט בממשלה , לבטל את המפלגות האחרות , לדכא מוקדי תסיסה אפשריים , להחליף את המנגנו ן הפקידותי ולפתור את המשבר הכלכלי . ליקוט מידע . 1 ציינו את הפעולות שנקטו הנאצי ם לביסוס שלטונם ( עריכת בחירות , שריפת הרייכסטאג , טרור , האחדה , חקיקה , שימוש בצווי חירום , החלפת המנגנון הפקידותי , השתלטות על משרדי האיגודים המקצועיים , ביסוס הכלכלה וצמצום האבטלה , השגת תמיכת הכנסייה ) . 2 מיינו את הפעולות לפי תחומים : התחום החוקי , הכלכלי , החינוכי , הפוליטי , הדתי והלאומי . בכל תחום הביאו דוגמא , למשל טרור : ליל הסכינים הארוכות .. . 3 ציינו ליד כל פעולה שננקטה האם הושגה באמצעות טרור . . 4 כיצד סייעה תכנית ארבע השנים להתבססות השלטון הנאצי ? . 5 כיצד ניתן להסביר את תמיכת הכנסיי ה בהיטלר ? היעזרו גם בתעודה : לא הרמתי את קולי להרחבה על תכנית ארבע השנים ראו באתר תולדוט : " תכנית ארבע השנים " http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 16295 על יישום עקרונות הגזענות בחקיקה היעזרו באתר תולדוט " חוק הגנת הדם" והמערכת המשפטית : על חוקי נירנברג ועל השפעתם http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 15767

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר