עמוד:32

עמ' 113 כרזת תעמול ה נאצית מיהם היהודים המופיעים בכרזה ? אילו עקרונות אידיאולוגיים נאציים באים לידי ביטוי בכר זה ? פעילות קבוצתית ניתוח תעודות כל קבוצה תעיין באחד מהמקורות הבאים : תרשים – תוצאות הבחירות לרייכסטאג בשנים 1932-1928 ( עמ' 111 בספר ) מן המחקר – ב . נוימן על מינוי היטלר לקאנצלר ( עמ' 113 בספר ) תעודה - מדברי יוזף גבלס על רמיסת הדמוקרטי ה ( עמ' 114 בספר ) לדיו ן . 1 כיצד ניצל היטלר את המצב בגרמניה כדי לעלות לשלטון ? . 2 כיצד משטרים דמוקרטיים יכולים למנוע את עלייתם לשלטון של גורמים אנטי דמוקרטיים ? ליקוט מידע גורמים שונים סייע ו לעליית הנאצים לשלטון , ישירות או בעקיפין . . 1 מי היו הגורמים שפעלו למען היטלר אצל הנישא הינדנבורג ? . 2 מדוע ייחסה המפלגה הקומוניסטית חשיבות מועטה לבלימת הנאציזם ? . 3 מה היה חלקה של המפלגה הסוציאל דמוקרטית בעליית הנאצים לשלטון ? . 4 מה היה חלקה של מפלגת העם הלאומית הגרמנית בעליית הנאצים לשלטון ? . 5 מ ה היה חלקם של הס . א ושל הס . ס בעליית הנאצים לשלטון ? . 1 מניין שאבו הנאצים את תומכיהם ? להרחבה עיינו באתר תולדוט – הערך א"ס : , מתוך האנציקלופדיה של השואה http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 16290 הערך ס"ס : , מתוך האנציקלופדיה של השואה http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 8405 & kwd = 4818

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר