עמוד:26

נ ושאים לדיון . 1 מנהיג ומפלגה הדיון בנושא זה יתמקד באישי ותו של היטלר ובדרך שבה הפך למנהיג המפלגה הנאצית ליקוט מידע . 1 מה היו עיסוקיו של היטלר בהיותו בווינה ? . 2 כיצד השפיעה עליו מלחמת העולם הראשונה ? . 3 באילו אמצעים הביא היטלר לגידולה של המפלגה ? . 4 כיצד הצליח היטלר להתמנות לקנצלר גרמניה ? לדיון האם ניתן למצוא קשר בין האידיאולוגי ה של היטלר לבין תולדות חייו ? אפשר לראות קשר בכמה נושא ים : הגזענות , ההתנגדות לדמוקרטיה , האנטישמיות להרחבה על דמותו של היטלר עיינו במאמר הבא באתר תולדוט : " לעבוד לקראת הפיהרר " http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 16280 המאמר מאת פיטר לונגריך דן בביוגרפיה של היטלר שכתב פרופסור סר איאן קרשו . במאמר תיאור הניסיון של קרשו לפענח את דמותו של היטלר שנשארת בלתי ניתנת להבנה . כמו כן הוא מתחקה אחר השאלה בדבר מידת כוחו של היחיד לעצב את ההיסטוריה . חשוב לציין כי ניתוחו של קרשו את המשטר הנאצי הוא סטרוקטורליסטי , כל ומר , קרשו רואה את המבנה של המדינה הנאצית כחזק בהרבה בהשפעתו מאישיותו של היטלר והוא מצביע על מבנה זה כהסבר מהותי לדרך התפתחותה של גרמניה הנאצית . בהתאם לתפיסה זו קרשו מציג את היטלר כ"לא- אישיות" והוא מבקר את אלו המבקשים לראות את ההתרחשויות ברייך שלישי כתוצאה של רצונו וכוונותיו של היטלר בלבד . לטענתו ה חשיבות של היטלר אינה נעוצה באישיותו , אלא בתפיסת העם הגרמני אותו וברצונם לכוון למה שהם פירוש כרצונותיו של המנהיג . ניתן לדון עם התלמידים במשמעות התפיסה של קרשו לגבי העם הגרמני . להרחבה קולנוע אחד הסרטים שעוסק בדמותו של היטלר הוא סרטו של צ'רלי צ'פלין : הדיקטטור הגדול . הסרט נוצר בארה"ב ב , 1940 - עוד בטרם נודעו ממדי המלחמה וזוועות השואה . בסרט לועג צ'פלין למשטרים הדיקטטורים של אירופה בשנות ה- 30 באופן כללי ויוצא במיוחד כנגד היטלר . צ'פלין לועג להיטלר , המחפש את האדם האר י המושלם ומחקה את נאומיו בצווחות רמות ותוקפניות . הסרט לועג לא רק למכונת התעמולה הנאצית , אלא מבקר את האדישות שגילה העולם בתחילת הדרך כלפי היטלר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר