עמוד:24

הצעות לסיכום הפרק : קראו בתולדוט מאמר העוסק באמות המידה המרכזיות בניתוח משטרים . הדגימו את הנאמר במאמר על פי המידע המופיע בפרק . ht tp : // historynet . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 16574 . 1 במה שונה המשטר הטוטליטרי ממונרכיה ? . 2 מהו מקור הלגיטימציה של השלטון הטוטליטרי ? . 3 מיהם המשתתפים בתהליך ההכרעות השלטוניות ? . 4 מהי מידת המעורבות של השלטון מידת ההתערבות של השלטון בחיי היחיד והחברה במשטר טוטליטרי . 5 מה ם סדרי העדיפויות של משטרים טוטליטריים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר