עמוד:19

יחידה – 2 התבססות הנאציזם בגרמניה ( 1131 – 1133 ) פרק ד : משטרים טוטליטריים באירופה ( מבוא ) מטרות הוראת הפרק › ניתוח המאפיינים המשותפים למשטרים הטוטליטאריים יתרום להבנת ייחודו של המשטר הנאצי . › הכרת אופיו הטוטליטארי של המשטר הנאצי תסייע להבין כיצד הצליח היטלר לעלות לשלטון בגרמניה וליישם את מדיניותו האנטי - יהודית . הצעות לפתיחת הפרק בירור המושג טוטליטריזם . היעזרו במילון : על פי מילון רב מילים : טוטאליטארי : ( תואר ) המאפיין או המתייחס למשטר רודני , חד מפלגתי , שבו כל תחומי החיים משועבדים למרות השלטון . כדאי להדגיש בפני התלמידים את הטוטאליות - גם חיי הפרט מ שועבדים לשלטון ולהביא דוגמאות לשליטה זו מתחומי חיים שונים . קריאת מאמר , מאגר המידע בתולדוט . צמיחת משטרים טוטליטריים באירופה : משטר טוטליטרי - מהו ? http : // historynet . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 11759 המאמר דן בהתפתחות המשטרים ה טוטליטריים בברית המועצות , באיטליה ובגרמניה לאחר מלחמת העולם הראשונה . מה הם מאפייני המשטרים הטוטליטריים ? מי היו הדמויות הפוליטיות שעמדו במרכזם ? כיצד עיצבו משטרים אלה את החברה בארצות שבהן צמחו ? קריאת מפה סמנו ב מפה באתר תולדוט את הארצות שבהם קמו משטרים טוטליטריים . http : // www . cet . ac . il / history / masa / maps / f 122 a . asp ? mikra = m 122 a . asp & main–frame = m a 122 a . htm

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר