עמוד:15

פרק ג : המיעוט היהודי בארצות אגן הים התיכון מטרות הוראת הפרק › הכרת הקשיים הייחודיים ליהודים בארצות הים התיכון בתקופה שבין מלחמות העולם › ניתוח ההשפעה של תהליכים פוליטיים כמו עליית הנאציזם או הסכסוך היהודי ערבי במזה"ת על לחיי היהודים בארצות הים התיכון › הבנת ההשפעה שהייתה לחדירת הקולוניאליזם על הזהות היהודי ת הצעות לפתיחת הפרק סיעור מוחין הבהרת המושג ארצות אגן הים התיכון הבהרת המושג שלטון קולוניאלי הבהרת המושג מנדט היעזרו בלקסיקון תולדוט : מנדט http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 10662 נושאים לדיון . 1 תמורות בחיי היהודים ליקוט מידע . 1 אילו תמורות פוליטיות התרחשו האגן הים התיכון לאחר מלחמת העו לם הראשונה ? . 2 מה היה המעמד החוקי והמשפטי של היהודים בכל אחת מהארצות הקולוניאליות ? . 3 מה היה המעמד החוקי והמשפטי של היהודים במדינות המנדט ובמדינות העצמאיות ? . 4 כיצד השפיעה עליית הנאציזם על היהודים בארצות הים התיכון ? . 5 מה היו הגורמים שהשפיעו על הכלכלה היהודית ? . 6 מה היו תוצאות התמורות הכלכליות ? לדיון . 1 מדוע יצר הענקת שוויון זכויות ליהודים מתיחות בינם לבין החברה המוסלמית . . 2 מדוע גרם תהליך הקמתן של המדינות העצמאיות להחרפה במעמדם של היהודים ? קריאת תמונה התבוננו בתמונה בעמ' : 53 ר' פנחס עלימי עם נערי המקהלה . 1 כיתד לבושי ם נערי המקהלה ? . 2 מה מראהו של ר' פנחס עלימי ? . 3 על מה מלמדת בנית בית כנסת חדש ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר