עמוד:10

להרחבה ספרות אביגדור דגן , הרובע החמישי , הוצאת עם עובד . 1989 , תיאור חיי היהודים בפראג בתחילת המאה ה 20 - קולנוע סאנשיין , הונגריה . 1999 סרט המתאר שלושה דורות במשפחה יהודית-הונגרית במהלך המאה ה- . 20 הסרט מעורר דיון בשאלת הזהות היהודית ובמחיר ההשתלבות בחברה הסובבת . הסרט ארך כ 3 - שעות וכולל גם סצנות שאינן מתאימות לצפייה בכיתה . ניתן להקרין ממנו קטעים לצורך הדיון . לסיכום הסעיף מה מאפיין את מעמדם המשפטי של היהודים במדינות החדשות ובמזרח אירופה בתקופה שלאחר מלחמת העולם הראשונה ? . 3 דפוסי הכלכל ה של היהודים ליקוט מידע . 1 מה היו התחומים הכלכליים שבהם עסקו יהודי פולין ? . 2 מה היו הפגיעות בכלכלה היהודית בפולין ? אילו מהפגיעות היו חלק ממדיניות כללית ואילו היו מכוונות ישירות נגד היהודים ? . 3 מה הייתה תגובת יהודי פולין לפגיעה בהם ? . 4 מה היו הגורמים שהשפי עו על מצבם הכלכלי של היהודים במדינות החדשות ובמזרח אירופה ? . 5 מדוע נפגעו חזק יותר מיהודים אחרים היהודים שעסקו במסחר מלאכה ופקידות ציבורית ? קריאת תמונה עמ' 30 למטה : תופרות יהודיות בבית מלאכה , קאליש , פולין . 1 מה ניתן ללמוד מן התמונה על מעמדן של נשים יה ודיות בפולין בשנות ה ? 20 - עמ' : 32 בחצר היקב של משפחה יהודית , רומניה . 1 מה ניתן ללמוד מן התמונה על היהודים במזרח אירופה ועל עיסוקיהם ? . 2 מיהם העובדים ביקב ? לדיון מדוע היה מצבם הכלכלי של יה ודי מערב אירופה ושל היהודים בצ'כוסלובקיה טוב מזה של היהודים במדינות החדשות ובמדינות מזרח אירופה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר